Profil firmy

 

Společnost SEKTOR 3, spol.s r. o. působí na trhu od roku 2000. Naše společnost se zabývá veškerou problematikou přípravy, řízení, kontrolou a prováděním staveb v oboru pozemního stavitelství v soukromém i státním sektoru a to na stavebních zakázkách drobného a středního rozsahu.

Provádíme stavební zákázky od  drobného rozsahu ( rekonstrukce bytových jader, údržbové práce bytových fondů pro správce nemovitostí ), až po stavby a rekonstrukce budov občanské, průmyslové a komerční výstavby.

Naši zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní a mají za sebou mnohaleté zkušenosti.  Našimi prioritami jsou individuální přístup ke klientovi, pružné řešení jeho požadavků a odborné řízení projektu. Základním kamenem naší společnosti je solidní a férový přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důkladně naplánovat, ale samozřejmě také kompletně realizovat. Za důležitý ukazatel úspěšnosti  považujeme spokojené klienty a projekty dokončené v dohodnutém čase a v nadstandardní kvalitě.

Zároveň nabízíme zajištění veškerých přípravných prácí potřebných před samotnou realizací konkrétního  stavebního projektu (vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, nebo prováděcí projektové  dokumentace), cenové kalkulace s ohledem na aktuální ceny stavebních materiálů a požadavky investorů, až po samotnou realizaci stavební zakázky včetně kolaudačního řízení.

Věříme, že výběr naší společnosti se pro Vás ukáže být dobrou volbou a ušetří Vám mnoho starostí, které dnes jsou bohužel na stavebním trhu běžné.

Co vše poskytuje naše společnost v oboru stavebnictví:

 • Pomůžeme s výběrem zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí. Poskytneme Vám seznam z naší databáze ověřených autorizovaných projekčních kanceláří a autorizovaných projektantů k výběru toho nejvhodnějšího pro Váš investiční záměr včetně vypracování několika architektonických studií.
 • Poskytneme osobní konzultaci s Vámi jako investorem, projektantem a zástupcem naší společnosti, jako s možným dodavatelem stavebních prací o volbě nejvhodnějších materiálů, technického vybavení a použitých technologií a stavebních postupů.
 • Na přání investora vypracujeme zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele a subdodavatele stavebních prací z důvodu transparentnosti (u státních zakázek), objektivního a snadnějšího vyhodnocení nejzajímavější cenové nabídky s ohledem na ostatní neméně důležité aspekty jako jsou garance, reference, kvalita, termín atd.
 • Zpracujeme Vám cenovou kalkulaci dle projektové dokumentace, výkazu výměr, nebo zadávacích podmínek jako jeden z možných dodavatelů stavby.
 • Zpracujeme harmonogram prací včetně technologických přestávek.
 • Zajistíme pravidelné kontrolní dny na stavbě za účasti všech stran.
 • Operativní a bez zbytečných průtahů, řešení nenadálých vzniklých situací na stavbě, které by mohly přivodit škody na majetku či zdraví dotčených stran.
 • Při výběru naší společnosti jako dodavatele stavby garantujeme bezproblémový průběh prací až do dokončení díla, jeho předání investorovi na základě předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami a všech ostatních dokumentů potřebných k zahájení kolaudačního řízení.
 • Na základě plné moci uzavřené mezi dodavatelem a investorem jednáme s dotčenými subjekty (plynárna, energetici, vodárny a kanalizace, telekomunikační společnosti, stavební úřad atd.)
 • Dále Vám předáme podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby s detaily provedení skrytých konstrukcí a zakreslení skutečného stavu do projektové dokumentace (v případě změn) k archivaci.
 • V případě, že dodavatel Vašeho projektu byl již vybrán, tak nabízíme službu Stavební dozor investora, který bude provádět pravidelné kontroly prováděných prací na stavbě, dohlížet na jejich kvalitu provedení, technologickou posloupnost a návaznost, koordinovat subdodavatele a jednotlivá řemesla, kontrolovat výměry fakturovaných prací a tím hájit práva a finanční prostředky investora.

 

V oblasti samotných řemeslných prací a stavebních celků HSV a PSV provádíme, nebo zajišťujeme tyto práce:

 • Stavby, rekonstrukce, přístavby rodinných domů
 • Stavby, rekonstrukce, bytových domů a bytů
 • Půdní nástavby a vestavby
 • Revitalizace panelových domů
 • Zateplování staveb z programu zelená úsporám
 • Rekonstrukce bytových jader ( do sedmi dnů )
 • Demolice budov
 • Údržba bytových fondů
 • Technický dozor staveb
 • Oceňování staveb programem RTS z projektu, nebo výkazu výměr
 • Realizace inženýrských sítí
 • Zemní práce vlastní technikou
 • Suchá výstavba
 • Malířské a natěračské práce
 • Tesařské práce
 • Pokrývačské a klempířské práce
 • Izolatérské práce
 • Obkladačské a dlaždičské práce
 • Vodoinstalatérské a topenářské práce
 • Elektroinstalace
 • Zámečnické práce
 • Lešenářské práce
 • Pokládky všech podlahových krytin

Garance

Na všechny dodávky a montáže poskytujeme minimální záruku v délce trvání 48 měsíců, nebo záruční lhůtu poskytnutou výrobcem výrobku.

Společnost SEKTOR 3, spol. s r.o. se může prokázat pojištěním na škody způsobeným třetím stranám do výše 10.000.000,- Kč.

 

 

Jakost

Vysoká kvalita provedených prací je pro nás samozřejmostí. Trváme na dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladech stavby v budoucnu. Stále sledujeme vývoj nových stavebních materiálů, technologií a stavební chemie. Jejich využíváním snižujeme energetické náklady na montáž i samotný provoz staveb.

 

Řízení společnosti a veškerá její činnost probíhá v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001 a platnými zákony ČR z hlediska BOZ a PO.

Kontakt

SEKTOR 3, spol. s r.o.

sektor3@email.cz. richardvorel@seznam.cz

Tyršova 1965/50
612 00, Brno

Provozovna:
Přízova 3
602 00, Brno

+420 777 658 945
+420 549 256 797

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode